Szczegóły: przetarg nieograniczony

Przebudowa przyłącza wodociągowego do istniejącej fontanny oraz sieci zraszającej na skwerze przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 19 lipca 2013 13:01:09