Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 31 października 2017 13:33:43