Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ulic: Celnej, Dawnej, Dziekaniej, Jezuickiej, Kanoniej, Świętojańskiej i Zapiecek na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 marca 2014 14:31:06