Szczegóły: przetarg nieograniczony

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia gazowego na ulicach Dziekania, Kanonia i Jezuickiej w Warszawie oraz wykonanie demontażu oświetlenia elektrycznego

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 maja 2014 10:00:22