Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujacych się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 1 lutego 2013 10:31:05