Szczegóły: przetarg nieograniczony

Bieżąca konserwacja pomników znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 31 marca 2014 14:00:04