Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Niskiej na odc. ul. Dubois - Karmelicka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 7 sierpnia 2015 08:07:38