Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2015 r na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 grudnia 2014 15:07:31