Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu i restauracji zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 10 kwietnia 2017 12:53:13