Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnienie przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 25 czerwca 2014 11:50:12