Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usunięcie graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w adm ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 10 lutego 2014 15:31:48