Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu nawierzchni placu wokół Pomnika Powstania Warszawskiego znajdujacego się na pl. Krasińskich w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 7 marca 2014 14:00:39