Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu fontanny wraz z systemem nawadniania znajdujących się na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 2 marca 2017 12:06:46