Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2014 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 26 listopada 2013 14:31:23