Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, utrzymaniem zimowym oraz pielęgnacją zieleni niskiej na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na tzw. obszarze ulicznym A,B,C w latach 2014-2017

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 lutego 2014 09:31:40