Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 9 grudnia 2014 09:58:12