Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w trzyletnim okresie gwarancyjnym na terenach adm. przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 9 października 2013 16:00:09