Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2017 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 7 grudnia 2016 08:19:11