Szczegóły: przetarg nieograniczony

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 16 lutego 2016 09:55:33