Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 30 lipca 2014 10:47:17