Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa 1550 szt żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka h = 80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 22 stycznia 2013 13:30:11