Szczegóły: przetarg nieograniczony

Obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnację waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 marca 2015 12:10:59