Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 28 sierpnia 2013 10:30:56