Szczegóły: przetarg nieograniczony

Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzony Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Sródmiescie m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 5 grudnia 2014 00:22:33