Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 stycznia 2018 12:32:15