Szczegóły: przetarg nieograniczony

Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 29 czerwca 2017 10:11:07