Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla wyszczególnionych ulic i/lub terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 24 marca 2017 14:38:40