Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będącychy w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 26 października 2015 11:10:40