Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa wykonania inwentaryzacji terenów zieleni na ulicach i obiektach w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 25 maja 2017 08:27:22