Szczegóły: przetarg nieograniczony

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na Rynku Nowego Miasta oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 8 listopada 2013 15:01:43