Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 14 sierpnia 2014 12:07:21