Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2015 04:20:26