Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2017 roku będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 9 grudnia 2016 12:20:07