Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie nasadzeń uzupełniających i renowacji trawników oraz montaż i malowanie wygrodzeń ochronnych znajdujących się w adm. ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 10 lipca 2013 13:34:28