Szczegóły: przetarg nieograniczony

Naprawa odtworzeniowa wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 marca 2016 02:52:56