Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 23 października 2013 12:01:25