Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 8 grudnia 2014 10:31:13