Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ul. Bugaj odc. ul Mostowa-Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Koźlej i Oleandrów położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 17 października 2014 09:03:27