Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 12 lutego 2014 15:00:07