Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 27 października 2017 12:54:42