Szczegóły: przetarg nieograniczony

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicy Agrykola i ul. F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 13 października 2017 09:38:52