Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu nawierzchni chodników na ul. Kubusia Puchatka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 10 lipca 2015 11:51:27