Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych przed graffiti oraz usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych wraz z wykonaniem zabezpieczenia powierzchni przed graffiti na obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 lutego 2013 14:00:41