Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 23 grudnia 2013 14:03:38