Szczegóły: przetarg nieograniczony

Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny Syrenka Warszawska na Rynku Starego Miasta w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 lutego 2015 12:41:15