Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 września 2016 11:35:27