Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 17 lipca 2015 08:16:11