Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 31 stycznia 2017 08:25:00