Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Kawalerii, Miechowskiej i Al. Róż, położonych ww Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 lutego 2015 09:17:17