Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzezonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 31 października 2013 10:00:29